Athena Institute Investigations

English

A gyűlöletcsoportok olyan szervezett, formális vagy informális csoportok, melyek a gyűlöletre alapozva bármely ideológia nevében verbális, szimbolikus vagy fizikai agressziót valósítanak meg, avagy explicit módon erre hívnak fel bizonyos emberek, illetve emberek egy jól meghatározható közössége ellen, többnyire azok – vélt vagy valós – nemzeti, faji, etnikai, vallási vagy szexuális hovatartozása miatt.

A gyűlöletcsoport ugyanakkor nem büntetőjogi kategória. Kialakítására – a nemzetközi bírói és rendőrségi gyakorlat, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, valamint emberjogi szervezetek gyakorlatára tekintettel – azért vált szükségessé, mert sok hasonló szerveződés tanult meg a fejlett demokráciák biztosította szabadságjogokkal visszaélve a törvények között lavírozva működni. Ugyanakkor, amíg bűncselekményeket nem követnek el, e szerveződések büntetőjogi szankcionálása nem is volna célszerű: ha más nem, az államszocializmus évtizedei már bizonyították, hogy gondolatokat nem lehet betiltani – még a legvisszataszítóbbakat sem.

Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyűlöletcsoportok létrejöttét és tevékenységét tétlenül kellene néznünk. Az Athena Intézet folyamatosan nyomon követi a hazánkban működő gyűlöletcsoportok tevékenységét, a legfontosabb információkat a honlapján található Gyűlöletcsoport térképen hozza nyilvánosságra. Az Intézet e tevékenységének célja, hogy hozzájáruljon a közvélemény tájékoztatásához és vitát generáljon a jelenségről. Reményeink szerint ez elvezethet a csoportokkal szembeni fellépéshez, aminek végső soron egyetlen letéteményese a széles közvélemény, azaz mi magunk lehetünk. Mi, akik azt gondoljuk, hogy a gyűlölködésből még soha nem jött létre semmi emberhez méltó.