Athena Institute

English

Vezető Munkatársak

Domina Kristóf

Igazgató

Domina Kristóf pályáját a Külügyminisztérium Demokratikus Átalakulásért Intézeténél kezdte, majd több magyar kutatóintézetnél töltött be vezető pozíciókat. Ezalatt számos kutatásban vett részt kül- és biztonságpolitikai területeken, tartott előadásokat a londoni Westminster University és a budapesti Corvinus Egyetem felkérésére, illetve készített elemzéseket a German Marshall Fund of the United States számára. Korábban a German Marshall Fund of the United States Marshall Memorial Fellowship ösztöndíjasa, valamint a német Védelmi Minisztérium és a Bundeswehr Európa szeminaristája volt. Domina Kristóf diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen, nemzetközi kapcsolatok szakon szerezte, emellett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vendéghallgatója volt.

Berecz Tamás

Vezető Elemző

Berecz Tamás az elmúlt években elsősorban a szociológia és kriminológia rasszizmust és terrorizmust érintő területeivel foglalkozott. Több kutatást is végzett a médiában fellelhető rasszizmus témájában, különös tekintettel a romák magyar és külföldi sajtó általi megjelenítésével kapcsolatban. Foglalkozott továbbá a 2000-es évek elején indult iszlamista terrortámadás-hullámot követő terrorizmus ellenes törvényhozás problémáival és emberi jogokat érintő aspektusaival. Alapfokú diplomáját Angliában kitűnő minősítéssel szerezte a University of Bedfordshire-en szociológiából és kriminológiából, majd mesterdiplomáját a Közép-európai Egyetem szociológia és szociális antropológia szakán szerezte, szintén kitűnő minősítéssel. Angolul anyanyelvi szinten beszél.


Csiba Katalin

Fenntarthatósági program vezető

Csiba Katalin a környezeti és társadalmi fenntarthatóság szakértője. Első MA diplomáját a Pécsi Tudományegyetem biológia szakán szerezte. Jelenleg a Harvard Extension School mesterképzésének hallgatója General Management szakon. Korábban több évig a zöld mozgalom tagjaként a non-profit szektorban dolgozott nemzetközi klímakampányokban, vidékfejlesztési projekteken, illetve fenntartható városi kertészet projekteken. Közvetlen tapasztalatot a magyar belpolitikáról a Lehet Más a Politika szóvivőjeként és környezetvédelmi szakszóvivőjeként szerzett. Jelenleg az Európai Parlamentben dolgozik tanácsadóként, ahol többek között a Foglalkoztatásügyi- és Szociális Bizottság jogalkotási és nem jogalkotási dossziéival foglalkozik.


Kuratórium

Meszerics Tamás

Meszerics Tamás a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékének professzora 2002 óta. Ph. D., majd egyetemi doktori fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem tanszékén szerezte. Fő kutatási területei közé tartoznak a politikaelmélet normatív elméletei, a demokráciaelméletek, a történeti és elméleti hírszerzési tanulmányok, a bürokrácia-elméletek, a modernkori közép-európai történelem és a játékelmélet. Meszerics professzor a George Mason University (Virginia, Egyesült Államok) Claude R. Lambe Fellowship, valamint a University of Leeds, Institute for International Studies (Leeds, Egyesült Királyság) ösztöndíjasa volt, emellett számos, elsősorban a biztonságpolitika, az európai biztonság, a hírszerzési tanulmányok, illetve a demokrácia- és bürokrácia-elméletek területére koncentráló publikáció szerzője.

Gyarmati István

Gyarmati Isván nagykövet jelenleg a Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. Gyarmati professzor pályáját a Corvinus Egyetem diplomácia szakának elvégzését követően a Külügyminisztérium diplomatájaként kezdte. Az ezt követő években a magyar delegáció tagjaként részt vett az MBFR-szerződés kidolgozásában, dolgozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség mellett, delegációvezető volt a hagyományos fegyverzetek csökkentéséről (CFE), a Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekről (CSBM) szóló, valamint a Nyitott Égbolt (Open Skies) szerződések tárgyalásai során. Gyarmati nagykövet később a Biztonságpolitikai Főosztály vezetője, az EBESZ grúziai, csecsenföldi, majd moldovai misszióvezetője, az EBESZ budapesti csúcstalálkozójának főtitkára volt. 1996-1999 között a Honvédelmi Minisztérium államtitkáraként dolgozott, majd a külügyminiszter biztonságpolitikai főtanácsadója, később a new york-i EastWest Institute alelnöke volt. Gyarmati professzor a politikatudomány doktora és a stratégiai tanulmányok kandidátusa. Számos tudományos kutatásban vesz részt, tagja a londoni IISS-nek, és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanít. Számos tanulmány szerzője a biztonságpolitika, európai politika, konfliktuskezelés és a magyar védelempolitika kérdésköreiben.

Szelényi Zsuzsanna

Szelényi Zsuzsanna nemzetközi fejlesztési szakemberként dolgozik a Balkánon, Észak Afrikában és Magyarországon. Tizenkét éven át az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központjának igazgatóhelyetteseként dolgozott, előtte miniszteri biztosi megbízást töltött be a Kulturális és Közoktatási Minisztériumban. 1990-1994 között a Magyar Országgyűlés és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagja. Számos társadalmi megbízatása van, köztük az Aktív Állampolgárságért Alapítvány kuratóriumi elnöki tiszte és a German Marshall Fund of the United States Marshall Memorial Fellowship választóbizottságának tagja. Pszichológia és nemzetközi tanulmányok szakon szerzett diplomái mellett 2010-ben poszt-graduális tanulmányokat folytatott a Tufts University (Boston, Egyesült Államok), Fletcher School of Law and Diplomacy GMAP programja keretében.


Stratégiai Tanácsadó

Mark A. Potok

A Southern Poverty Law Center (Alabama, Egyesült Államok) Intelligence Project igazgatójaként, valamint annak Intelligence Report című folyóiratának szerkesztőjeként Mark Potok az Egyesült Államok legkiterjedtebb, a belföldi extrémizmus nyomon követését célző nem-kormányzati programját vezeti, emellett az SPLC szóvivője is. Az elmúlt években többek között az Egyesült Államok szenátusa, a Helsinki Bizottság és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa szakértőjeként is dolgozott. Mark Potok korábban többek között a USA Today, a Dallas Times Herald és The Miami Herald újságírója volt, többek között az 1993-as wacoi tragédiáról, az amerikai szélsőjobboldali milíciák előretöréséről, majd 1995-ben az oklahomai merényletről, illetve az azt követő perről tudósított. 1996-ban Pulitzer díjra jelölték. Mark Potok rendszeresen szólal meg az amerikai és a nemzetközi mértékadó médiában.