Athena Institute

English

Az Intézet kutatási programjai

Az Athena Intézet elemzési tevékenysége önálló kutatási programok keretei között valósul meg. E programokról és azok eredményeiről alább tájékozódhat.

KUTATÁSI PROGRAMOK

JÖVŐBELI KOCKÁZATOK

Kockázatjelentés#6 - Miskolc

A Magyarországon a közelmúltban – különösen Miskolc térségében – kialakult helyzetet egyértelműen „megengedő környezetnek” lehet minősíteni, így szükséges a releváns szereplők koordinált beavatkozása annak érdekében, hogy erőszakos cselekményekre ne kerüljön sor.

KORÁBBI ELEMZÉSEK

INCIDENSEK ÉS TAPASZTALATOK

Neonáci pártalapítási kísérlet Magyarországon

INCIDENSJELENTÉS #7 - A görög Arany Hajnal sikerét követően az egyik legjelentősebb magyar neonáci extrémista csoport döntött politikai párt létrehozásáról, a hatalom megszerzését tűzve ki célul. A kezdeményezés - ezúttal - kudarcba fulladt.

KORÁBBI ELEMZÉSEK

EGY JELENSÉG MOZGATÓRUGÓI

Belföldi extrémizmus – A biztonság és erőszak politikai elemzése

Miként lehet a környezetvédelem nevében embert ölni? Avagy a leginkább marginalizált társadalmi csoportokat - romákat, bevándorlókat - veszélyként feltűntetni, majd ezen az alapon legitimálni az erőszakot? A tanulmány először egy az elmúlt húsz évben kialakult elméletet tárgyal, majd ennek segítségével járja körbe a belföldi extrémizmus jelenségét, működésének mechanizmusát.

KORÁBBI ELEMZÉSEK