Athena Institute

English

Gyűlöletbűncselekmény

A gyűlölet-bűncselekmény alatt olyan bűncselekményeket értünk, amelyek esetében a tett elkövetésének indoka az áldozat valamely társadalmi csoporthoz tartozása: az áldozatok legtöbbször a faji, etnikai, nemzeti, vallási vagy szexuális orientáció szerinti közösségek tagjai közül kerülnek ki.

A gyűlölet-bűncselekményeket azért különböztetjük meg a többi bűncselekménytől, mert azok hatása túlmutat a közvetlen áldozaton: szimbolikus értelemben azok mindig az egész közösséget ért támadások, melyek így az egész közösség biztonságérzetét csökkentik.
A gyűlölet-bűncselekmények másik sajátossága, hogy elszaporodásuk esetén megnő a megtorlás veszélye, egyben a konfliktusok kiszélesedésének lehetősége, ami már a konkrét eseteken túlmutató biztonságpolitikai kockázatot is hordozhat.

Gyűlöletbűncselekmény Adatbázis